Dokumen Khas Pengguna

×No. MyKad

Mengikut format seperti: 750101141234 (tanpa "-")
# Tajuk Media
1 PERMOHONAN SIJIL DIGITAL INDIVIDU BAHARU
2 PENJANAAN SEMULA KOD PENGAKTIFAN
3 PEMBAHARUAN SIJIL DIGITAL INDIVIDU
4 PERMOHONAN PEMBATALAN SIJIL DIGITAL INDIVIDU
5 PERMOHONAN PENGGANTIAN SIJIL DIGITAL INDIVIDU
6 SEMAKAN STATUS SIJIL DIGITAL INDIVIDU
7 MAMPU GPKI AGENT 2.0 - PENGURUSAN TOKEN
8 MAMPU GPKI AGENT 2.0 - PENGURUSAN SIJIL DIGITAL (SOFTCERT/ROAMING)
9 MODUL PENTADBIR
10 PEMASANGAN GPKI AGENT 2.0 Release 1.3.0.0
11 MODUL PENGGUNA
# Tajuk Media
1 LATIHAN PENTADBIR AP DAN SUB ADMIN
2 PERMOHONAN BAHARU
3 PERMOHONAN PEMBAHARUAN
4 MODUL AP
5 MODUL SUB ADMIN
6 MODUL ADMIN
7 PERMOHONAN SIJIL DIGITAL PELAYAN
8 PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN
9 BUKA SEKATAN TOKEN (UNBLOCK TOKEN)
10 MUAT TURUN MAMPU GPKI AGENT 2.0
11 APLIKASI GPKI MOBILE CLIENT
# Tajuk Media
1 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Tengah
2 Role of Certificate Authority in the Informational Society
3 Perkhidmatan Government Public Key Infrastructure
4 Memperkasa Sistem Penyampaian Menerusi Identiti Elektronik PKI
5 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Selatan
6 Sesi Dialog Bersama Agensi Pelaksana
7 Model Operasi Perkhidmatan GPKI
8 Bengkel Agen Perubahan GPKI 2019
9 Taklimat Kesedaran Pengurusan Sijil Digital Pengguna GPKI Sesi I
10 Taklimat Kesedaran Pengurusan Sijil Digital Pengguna GPKI Sesi 2
# Tajuk Media
1 PKPA Bilangan 3 Tahun 2015 - Dasar Perkhidmatan GPKI
# Tajuk Media
1 TRUSTGATE ROOT CERT PRODUCTION (Sila rename file extension ke .cer)
2 TAB TESTING (ROOT & SUB CA) (Sila rename file extension ke .zip)
3 TRUSTGATE ROOT TESTING (Sila rename file extension ke .cer)
4 DIGICERT ROOT CERT PRODUCTION
5 TAB ROOT CERT PRODUCTION
6 DIGICERT TESTING (Sila rename file extension ke .cer)
# Tajuk Media
1 DIGICERT SHA-2 (Sila rename file extension ke .crl)
# Tajuk Media
1 LATIHAN PENTADBIR SUB ADMIN DAN AP
2 sf
3 ds
# Tajuk Media
1 Slaid Taklimat Perkhidmatan GPKI
2 Integrasi - Contoh Surat Permohonan Integrasi GPKI
3 Integrasi - Panduan Pelaksanaan Penilaian Risiko Sistem ICT kerajaan Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
4 Integrasi - Templat Penilaian Risiko Sistem ICT Kerajaan Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
5 Integrasi - Templat Slaid Keperluan Integrasi GPKI
6 Sijil Digital Pelayan - Contoh Surat Permohonan Sijil Digital Pelayan
7 Sijil Digital Pelayan - Panduan Pelaksanaan Penilaian Risiko Laman Web Agensi Sektor Awam Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
8 Sijil Digital Pelayan - Templat Penilaian Risiko Laman Web Sektor Awam Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
9 Sijil Digital Pelayan - Prasyarat dan Kriteria Sijil Digital Pelayan
10 Model Pentadbir GPKI
# Tajuk Media
1 Contoh Surat Pengambilan Token Melalui Serahan Tangan
2 Contoh Surat Perwakilan Kuasa Bagi Pengambilan Token Melalui Serahan Tangan
3 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital / Token Rosak
4 Contoh Surat Tunjuk Sebab Kehilangan Token
5 Contoh Surat Makluman Pemulangan Token Yang Telah Dijumpai Semula
6 Contoh Surat Makluman Tamat Peranan/Tamat Perkhidmatan/Bersara
7 Contoh Surat Makluman Penggantungan Sementara Sijil Digital Pengguna