Soalan Lazim (FAQ)

Sekiranya anda pengguna baharu Sijil digital, sila ikut langkah-langkah di bawah

 1. Sekiranya AP telah daftar anda sebagai pengguna Sijil Digital, anda akan menerima e-mel "Notifikasi Pendaftaran Sebagai Pengguna Sijil Digital" bersama kod pengaktifan.
 2. Gunakan kod pengaktifan yang diterima di dalam e-mel untuk membuat permohonan Sijil Digital individu anda. 

Rujuk Panduan Permohonan Sijil Digital Individu

Anda perlu memuat naik salinan digital MyKad untuk  melengkapkan permohonan Sijil Digital anda. Salinan digital MyKad mestilah mematuhi perkara berikut:

 1.  Salinan digital MyKad yang dimuat naik mestilah bersaiz tidak lebih daripada 2MB
 2.  Salinan digital MyKad mestilah berformat yang dibenarkan iaitu .jpeg, .jpg dan .png  sahaja. 
 3. Salinan digital MyKad mestilah jelas dan terang untuk mengelakkan permohonan anda ditolak.

Anda perlu  berhubung dengan Pegawai AP anda dan mendapat kepastian perkara bawah:

 1. Anda perlu mendapat kepastian dengan pegawai AP sama ada anda telah didaftar sebagai pengguna sijil digital individu.
 2. Anda perlu megesahkan e-mel yang digunakan oleh pentadbir AP semasa pendaftaran sebagai pengguna sijil digital individu.

Pentadbir AP (Authorised Personnel) adalah kakitangan di Agensi  dan Jabatan/Bahagian di Kementerian yang dilantik sebagai Pentadbir Sistem GPKI. Peranan pentadbir AP adalah: 


 1. Mendaftar dan mengesahkan permohonan Sijil Digital pengguna Aplikasi ICT Kerajaan yang memerlukan Sijil Digital.  
 2. Membantu pengguna dalam pengurusan Sijil Digital.Anda tidak didaftarkan sebagai pengguna sijil digital individu.  Sila berhubung dengan pegawai AP di Agensi atau Jabatan/Bahagian untuk mengesahkan No MyKad anda.
 "PIN Sijil Digital" adalah kata kunci yang digunakan untuk mengaktifan Sijil Digital anda. "PIN Sijil Digital" adalah sulit dan menjadi tanggungjawab untuk simpanan anda.

Kod Pengaktifan adalah nombor yang dijana dan dihantar kepada pengguna melalui e-mel. Kod Pengaktifan perlu digunakan semasa permohonan Sijil Digital Individu dan boleh diperolehi dengan 3 cara iaitu:

 1. Kod Pengaktifan disertakan dalam notifikasi e-mel setelah pentadbir AP mendaftar untuk membuat permohonan sijil digital individu.
 2.  Hubungi pentadbir AP untuk menjana Kod Pengaktifan dan minta pentadbir AP mengesahkan e-mel anda adalah betul.
 3. Anda boleh menjana Kod Pengaktifan tetapi perlu hubungi AP untuk mengesahkan e-mel anda adalah betul.

1- Anda boleh membuat semakan status permohonan Sijil Digital anda di portal Sistem GPKI di link Semak Status Permohonan Sijil Digital.

2- Anda akan menerima e-mel notifikasi yang akan dihantar kepada alamat e-mel anda dalam masa tiga (3) hari berkerja menyatakan status Permohonan Sijil Digital anda.

Anda boleh membuat semakan status permohonan Sijil Digital anda di portal Sistem GPKI di link Semak Status Permohonan Sijil Digital

Langkah-langkah untuk  Semak Status Permohonan Sijil Digital anda:

 1. Akses portal GPKI  https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal
 2. Di portal GPKI, klik pada menu [Perkhidmatan] > [Permohonan Sijil Digital Individu] dan klik pada pautan [Semak Status Sijil Digital Individu]
 3. Skrin Semak Status Sijil Digital akan dipaparkan.
 4. Masukkan No. MyKad dan klik [Seterusnya].
 5. Skrin imej keselamatan akan dipaparkan.
  • Nota: Pastikan imej keselamatan yang dipilih adalah sama seperti pilihan sewaktu membuat
   permohonan sijil digital.
 6. Pilih [Ya atau Tidak] bagi menjawab soalan imej keselamatan dan klik [Seterusnya].
 7. Skrin Status Sijil Digital akan dipaparkan.

 

 Sijil Digital anda boleh dimuat turun melalui "Muat Turun Sijil Digital".

PIN Sijil Digital boleh ditukar melalui "Tukar PIN". Sila pastikan anda memuat turun semula Sijil Digital selepas penukaran PIN Sijil Digital berjaya dilakukan.

 • Bagi pengguna Sijil Digital Roaming:

Anda boleh menetapkan semula PIN Sijil Digital anda melalui "Reset PIN". PIN Sijil Digital sementara akan dihantar ke e-mel anda. Sila pastikan anda menukar PIN Sijil Digital.

Langkah-langkah utnuk Reset PIN:

 

 • Bagi pengguna Sijil Digital Softcert:

Anda boleh menetapkan semula PIN Sijil Digital anda melalui "Reset PIN".  PIN Sijil Digital sementara akan dihantar ke e-mel anda. Sila pastikan anda menukar PIN Sijil Digital anda dan memuat turun Sijil Digital setelah Reset PIN berjaya dilakukan.

Sila rujuk e-mel anda untuk memastikan sebab permohonan ditolak. Sekiranya e-mel tersebut menyatakan anda boleh memohon semula, anda dikehendaki  melengkapkan semula "Permohonan Sijil Digital Individu" menggunakan kod pengaktifan yang disertakan dalam e-mel tersebut.

Anda hendaklah menyemak status permohonan anda.

 1. Sekiranya status anda 'Masih dalam Pengesahan AP', anda hendaklah menghubungi AP di agensi anda untuk melakukan pengesahan.
 2. Sekiranya status anda 'Masih dalah Kelulusan RA/CA', anda hendaklah hubungi meja bantuan kami support@aug-tech.com/ 03-8922 9400.
 3. Sekiranya status anda 'Anda belum membuat pengaktifan token', anda boleh membuat pengaktifan token anda.
  • Pastikan anda memuat turun dan memasang MAMPU GPKI Agent 2.0 Release 1.1.0.0 (Terbaharu)

Kod Pengaktifan adalah nombor yang dijana digunakan untuk membuat permohonan baharu/pembaharuan sijil digital individu. Kod Pengaktifan adalah sah selama 24 jam dari masa penjanaan kod pengaktifan tersebut.

Cara menjana semula kod pengaktifan adalah:

 1. Akses Portal GPKI: https://gpki.mampu.gov.my
 2. Pada portal GPKI, klik pada menu [Perkhidmatan] > [Permohonan Sijil Digital Individu]> Klik pada [Permohonan Sijil Digital Individu]
 3. Klik Jana Kod Pengaktifan.
 4. Masukkan No. MyKad dan klik Hantar.
 5. Mesej kod pengaktifan baru telah dijana dan
  dihantar ke e-mel yang didaftarkan.
 6. Gunakan kod pengaktifan yang diterima di dalam
  e-mel yang bertajuk Notifikasi Kod Pengaktifan
  Untuk Permohonan Sijil Digital.
 • Mesej 'Kod pengaktifan tidak sah' dipaparkan sebab kod pengaktifan yang anda masukkan semasa permohonan tidak betul.
 • Sekiranya anda mendapat mesej tersebut 'Kod pengaktifan tidak sah'  anda perlu merujuk semula emel penghantaran kod pengaktifan dan tarikh tamat kod pengaktifan tersebut atau anda menjana semula kod pengaktifan.
 • Cara menjana semula kod pengaktifan adalah:
  1. Akses Portal GPKI: https://gpki.mampu.gov.my
  2. Pada portal GPKI, klik pada menu [Perkhidmatan] > [Permohonan Sijil Digital Individu]> Klik pada [Permohonan Sijil Digital Individu]
  3. Klik Jana Kod Pengaktifan.
  4. Masukkan No. MyKad dan klik Hantar.
  5. Mesej kod pengaktifan baru telah dijana dan
   dihantar ke e-mel yang didaftarkan.
  6. Gunakan kod pengaktifan yang diterima di dalam
   e-mel yang bertajuk Notifikasi Kod Pengaktifan
   Untuk Permohonan Sijil Digital.

 

 • Mesej 'Kod pengaktifan telah tamat tempoh' dipaparkan sebab kod pengaktifan yang anda masukkan telah melebihi 24 jam selepas  dijana.
 • Sekiranya anda mendapat mesej tersebut 'Kod pengaktifan telah tamat tempoh'  anda perlu menjana semula kod pengaktifan.
 • Cara menjana semula kod pengaktifan adalah:
  1. Akses Portal GPKI: https://gpki.mampu.gov.my
  2. Pada portal GPKI, klik pada menu [Perkhidmatan] > [Permohonan Sijil Digital Individu]> Klik pada [Permohonan Sijil Digital Individu]
  3. Klik Jana Kod Pengaktifan.
  4. Masukkan No. MyKad dan klik Hantar.
  5. Mesej kod pengaktifan baru telah dijana dan
   dihantar ke e-mel yang didaftarkan.
  6. Gunakan kod pengaktifan yang diterima di dalam
   e-mel yang bertajuk Notifikasi Kod Pengaktifan
   Untuk Permohonan Sijil Digital.

 

Ya. Email notifikasi akan dihantar kepada anda dalam masa 30 hari, 15 hari dan sehari sebelum tamat tempoh. Pembaharuan boleh dibuat dengan melengkapkan semula "Permohonan Sijil Digital Individu" 

Rujuk Panduan Pengguna Permohonan Pembaharuan Sijil Digital Individu.

E-mel notifikasi akan dihantar kepada anda bersama kod pengaktifan dalam masa 30 hari sebelum tamat tempoh. Pembaharuan boleh dibuat dengan melengkapkan semula "Permohonan Sijil Digital Individu"

Rujuk Panduan Pengguna Permohonan Pembaharuan Sijil Digital Individu.

Sekiranya pengguna tidak memperolehi e-mel notifikasi pembaharuan Sijil Digital, pengguna boleh menjana kod pengaktifan sendiri. Kod pengaktifan akan dihantar melalui e-mel anda yang telah didaftarkan. 

Untuk memastikan e-mel anda yang telah didaftarkan, anda boleh ke laman "Kemaskini Profil Pengguna"

Rujuk Capaian Pantas: PENJANAAN SEMULA KOD PENGAKTIFAN


Bagi pengguna sijil digital token, untuk memperbaharui sijil digital pada token, anda perlu membuat "Pengaktifan token"menerusi MAMPU GPKI Agent 2.0. Anda boleh melakukan  Pengaktifan token setelah permohonan pembaharuan anda diluluskan dan sijil digital anda telah dijana.


MAMPU GPKI Agent 2.0 --> Pengurusan Token --> Pengaktifan Token


NOTA: Langkah-langkah memperbaharui Sijil Digital Token adalah seperti berikut:


 1. Anda perlu membuat permohonan pembaharuan.
 2. Setelah permohonan lengkap dan dihantar, pengguna akan menerima e-mel notifikasi menyatakan sijil digital anda telah dijana dan sedia digunakan ATAU
 3. Anda boleh menyemak status permohonan di laman "Semakan Status Sijil Digital"
 4. Setelah status  pembaharuan anda diluluskan dan sijil digital anda telah dijana, anda bolehlah membuat pengaktifan ke atas sijil digital anda.


Bagi pengguna sijil digital Softcert, untuk memperbaharui sijil digital softcert yang dimiliki, anda perlu memuat turun softcert melalui laman web "Muat Turun Sijil Digital Softcert".  Anda boleh memuat turun semula softcert anda setelah permohonan pembaharuan anda diluluskan dan sijil digital anda telah dijana.

MAMPU GPKI Portal--> Perkhidmatan--> Pengurusan Sijil Digital --> Muat Turun Sijil Digital Softcert

NOTA: Langkah-langkah memperbaharui Sijil Digital Softcert adalah seperti berikut:

 1. Anda perlu membuat permohonan pembaharuan.
 2. Setelah permohonan lengkap dan dihantar, pengguna akan menerima e-mel notifikasi menyatakan sijil digital anda telah dijana dan sedia digunakan ATAU
 3. Anda boleh menyemak status permohonan di laman "Semakan Status Sijil Digital"
 4. Setelah status  pembaharuan anda diluluskan dan sijil digital anda telah dijana, anda perlu, pengguna perlu muat turun semula  sijil digital softcert anda yang baharu.


Anda perlu ikuti senarai semak berikut:

1- Pastikan anda menggunakan MAMPU GPKI Agent 2.0.

2- Pastikan capaian internet anda ke Sistem GPKI berkeadaan baik.

3- Anda mestilah ikuti langkah-langkah Pengaktifan Token seperti berikut:

    i) Aktifkan MAMPU GPKI Agent 2.0

    ii) Pilih menu Pengurusan Token > Pengaktifan Sijil Digital.

    iii) Masukkan token ke dalam usb port sehingga no siri token anda boleh   dipaparkan.

    iii) Masukkan Soalan dan Jawapan Rahsia serta PIN Sijil Digital anda.

Rujuk Capaian Pantas : MAMPU GPKI AGENT 2.0 - PENGURUSAN TOKEN

1- Bagi pengguna yang masih memerlukan sijil digital anda perlu membuat permohonan pembaharuan sijil digital token anda. Rujuk Panduan Permohonan Pembaharuan Sijil Digital

2- Bagi pengguna  yang tidak lagi memerlukan sijil digital, anda perlu memulangkan token kepada pihak MAMPU. Sekiranya anda meneruskan permohonan sijil digital, pentadbir AP akan menolak permohonan pembaharuan anda.

TIDAK. Membuat pembatalan sijil digital token tanpa sebab tertentu atau untuk tujuan memperbaharui sijil digital adalah satu kesalahan. Sekiranya anda didapati berbuat demikian, Pihak MAMPU akan menyekat sijil digital anda.

Sebab- sebab pembatalan yang dibenarkan adalah seperti berikut:

 1. Token Hilang
 2. Token Rosak
 3. Sijil digital tidak boleh digunakan/corrupt
 4. Kesilapan No. MyKad dalam Sijil Digital
 5. Kesilapan Nama
 6. Tamat/Perkhidmatan Bersara
 7. Pengguna Salah guna Sijil Digital

Anda boleh memastikan sijil digital token anda berjaya diaktifkan dengan mengikut langkah-langkah berikut:

1- Memaparkan sijil digital anda dengan menggunakan MAMPU GPKI Agent 2.0. 

MAMPU GPKI Agent 2.0 --> Pengurusan Token > Papar Sijil Digital

2- melakukan pengujian ke atas sijil digital token anda.

MAMPU GPKI Agent 2.0 -->Utiliti --> Pengujian medium -->Pengujian Token

SSL adalah dari singkatan dari  Secured Socket Layer. Sijil Digital Pelayan (SSL)  digunakan untuk menambah keselamatan aplikasi web di mana data yang dihantar dari client kepada server diencrypt dan memastikan pengguna mengakses aplikasi web yang betul. Semua Aplikasi ICT Kerajaan adalah perlu untuk memasang sijil Digital Pelayan (SSL) dari CA yang berlesen.

 1. Pengguna membuat Permohonan Sijil Digital Pelayan (SSL). Langkah-langkah untuk 
  1. Akses GPKI Web Portal https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal
  2. Pergi ke [Perkhidmatan] > [PENGURUSAN SIJIL DIGITAL PELAYAN] dan klik [Permohonan Sijil Digital Pelayan]
  3. Paparan permohonan Sijil Digital Pelayan Masukkan [No. MyKad], [Nama Domain] dan klik [Seterusnya]
  4. Lengkapkan borang permohonan Sijil Digital Pelayan, maklumat pegawai teknikal dan maklumat server.
  5. Masukkan [Pengesahan Jawapan] dan klik [Hantar] untuk
   menghantar permohonan.
  6. Sistem akan memaparkan maklumat permohonan Sijil Digital Pelayan dan permohonan boleh dicetak.
 2. Permohonan perlu medapatkan Kelulusan daripada pihak Admin (MAMPU).
 3. Permohonan yang telah diluluskan oleh Admin akan dihantar kepada RA, untuk tujuan pemprosesan Sijil Digital Pelayan (SSL).
 4. Setelah RA memproses Sijil Digital Pelayan (SSL), RA akan membuat tindakan Penerimaan Sijil Digital Pelayan iaitu menghantar Sijil Digital Pelayan melalui e-mel kepada pengguna yang membuat permohonan tersebut.
 5. Pengguna yang telah menerima e-mel notifikasi yang mengandungi Sijil Digital Pelayan
  perlu membuat tindakan Kemaskini Penerimaan Sijil Digital Pelayan di Portal GPKI.

Semua pentadbir pelayan aplikasi ICT Kerajaan atau pemilik aplikasi ICT Kerajaan layak memohon Sijil digital pelayan. Sijil Digital Pelayan perlu dipasang di aplikasi ICT Kerajaan untuk meningkatkan keselamatan aplikasi tersebut dan mengelakkan dari cyber attack.

Untuk mengetahui status permohonan sijil digital pelayan anda, ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Layari GPKI Web Portal (https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal)
 2. Pergi ke [Perkhidmatan] > [PENGURUSAN SIJIL DIGITAL PELAYAN] dan klik [Semak Status Sijil Digital Pelayan]
 3. Skrin Semak Status Sijil Digital Pelayan dipaparkan. Masukkan [No MyKad] dan  [Nama domain]
 4. Maklumat pemohon beserta status akan dipaparkan. Maklumat permohonan boleh dicetak untuk rujukan.

YA. Anda perlu memasang dan menggunakan MAMPU GPKI Agent 2.0. Anda hendaklah uninstall MAMPU GPKI Agent 1.1 atau Scan GPKI Agen sebelum  memasang MAMPU GPKI Agent 2.0.

Anda boleh memuat turun MAMPU GPKI Agent 2,0 di web portal GPKI.

Langkah-langkah untuk memuat trun MAMPU GPKI Agent 2.0 adalah seperti berikut:

 1.  Muat turun MAMPU GPKI Agent 2.0 di pautan MUAT TURUN > Muat Turun Agen.
 2. Klik Media yang bertajuk MAMPU GPKI AGENT 2.0.
 3. Masukkan nombor MyKad yang didaftarkan dan klik Hantar.
 4. Pilih untuk simpan. MAMPU GPKI Agent 2.0 sedia untuk dipasang.

Rujuk PANDUAN MUAT TURUN MAMPU GPKI AGENT 2.0

Berikut adalah langkah-langkah untuk memasang MAMPU GPKI Agent 2.0:

 1. Akses fail yang dimuat turun di folder ..\MyDocuments\Downloads\. Klik fail untuk mulakan instalasi.
 2. Pilih bahasa English dan klik OK.
 3. Tekan Next untuk penetapan destinasi instalasi
 4. Tekan Next untuk penetapan desktop shotcut.
 5. Klik Install.Tunggu sehingga proses instalasi selesai.
 6. Proses instalasi selesai. Klik Finish untuk tutup.
 7. MAMPU GPKI Agent 2.0 diaktifkan di taskbar komputer pengguna.

Rujuk PANDUAN PEMASANGAN MAMPU GPKI AGENT 2.0

Pentadbir AP (Authorised Personnel) adalah kakitangan di Agensi  dan Jabatan/Bahagian di Kementerian yang dilantik sebagai Pentadbir Sistem GPKI. Pentadbir AP hanya boleh mengurus atau memaparkan senarai pengguna di bawah Agensinya sahaja.

Peranan pentadbir AP adalah: 

 1. Mendaftar pengguna Aplikasi ICT Kerajaan yang memerlukan Sijil Digital.  
 2. Melakukan pengesahan permohonan Sijil Digital pengguna Aplikasi ICT Kerajaan yang memohon Sijil Digital.
 3. Memohon pembatalan bagi pihak pengguna yang perlu melakukan pembatalan sijil digital.
 4. Sekiranya pengguna melakukan permohonan pembatalan, pentadbir AP perlu membuat pengesahan permohonan pembatalan oleh pengguna sijil digital di bawah agensinya.
 5. Pentadbir AP boleh melakukan semakan status sijil digital pengguna-pengguna di bawah Agensinya.
 6. Pentadbir AP juga boleh memaparkan dan mengemaskini maklumat pengguna-pengguna di bawah Agensinya.
 7. Pentadbir AP boleh mengemaskini Agensi bagi pengguna yang berpindah Agensi (AP bagi pengguna sebelum berpindah). 
 8. Pentadbir AP juga boleh mengemaskini Agensi bagi AP yang berpindah Agensi (AP sebelum rakan AP berpindah).

Pentadbir Sub Admin Pelaksana (SAP) adalah pemilik Aplikasi ICT Kerajaan di Agensi Pelaksana.  Pentadbir Sub Admin Pelaksana (SAP) boleh memaparkan dan mengurus pentadbir Sub Admin, AP dan pengguna-pengguna di bawah Aplikasi ICT Kerajaan yang dipertanggungjawapkan.

Peranan pentadbir Sub Admin Pelaksana adalah: 

 1. Mendaftar dan meluluskan permohonan sijil digital SubAdmin di Kementerian dan pentadbir AP.
 2. Meluluskan permohonan pelantikan pentadbir SubAdmin di kementerian dan pentadbir AP.
 3. SAP boleh melakukan peranan pentadbir Sub Admin Kementerian dan pentadbir AP.
 • Mendaftar pengguna Aplikasi ICT Kerajaan yang memerlukan Sijil Digital.  
 • Melakukan pengesahan permohonan Sijil Digital pengguna Aplikasi ICT Kerajaan yang memohon Sijil Digital.
 • Memohon pembatalan bagi pihak pengguna yang perlu melakukan pembatalan sijil digital.
 • Sekiranya pengguna melakukan permohonan pembatalan, pentadbir perlu membuat pengesahan permohonan pembatalan oleh pengguna sijil digital di bawah agensinya.
 • Boleh melakukan semakan status sijil digital pengguna-pengguna di bawah Agensinya.
 • Boleh memaparkan dan mengemaskini maklumat pengguna-pengguna di bawah Agensinya.
 • Boleh mengemaskini Agensi bagi pengguna yang berpindah Agensi .
 • Boleh mengemaskini Agensi bagi AP yang berpindah Agensi.

Sub Admin(SA) adalah kakitangan di Kementerian  yang dilantik sebagai Pentadbir Sistem GPKI. Pentadbir SA hanya boleh mengurus atau memaparkan senarai AP dan pengguna di bawah Kementeriannya sahaja.

Peranan pentadbir SA di Kementerian  adalah: 

 1. Mendaftar dan meluluskan permohonan sijil digital   pentadbir AP.
 2. Meluluskan permohonan pelantikan  pentadbir AP.
 3. SA boleh melakukan peranan   pentadbir AP.
 • Mendaftar pengguna Aplikasi ICT Kerajaan yang memerlukan Sijil Digital.  
 • Melakukan pengesahan permohonan Sijil Digital pengguna Aplikasi ICT Kerajaan yang memohon Sijil Digital.
 • Memohon pembatalan bagi pihak pengguna yang perlu melakukan pembatalan sijil digital.
 • Sekiranya pengguna melakukan permohonan pembatalan, pentadbir perlu membuat pengesahan permohonan pembatalan oleh pengguna sijil digital di bawah agensinya.
 • Boleh melakukan semakan status sijil digital pengguna-pengguna di bawah Agensinya.
 • Boleh memaparkan dan mengemaskini maklumat pengguna-pengguna di bawah Agensinya.
 • Boleh mengemaskini Agensi bagi pengguna yang berpindah Agensi .
 • Boleh mengemaskini Agensi bagi AP yang berpindah Agensi.

AP/SA ditugaskan untuk mengendalikan dan mengurus pengguna sekiranya pengguna mempunyai masalah semasa permohonan sijil digital. AP/SA dipertanggungjawapkan untuk memberi tujukajar dan melakukan pemindahan pengetahuan (ToT) kepada pengguna-pengguna sijil digital dalam pengurusan sijil digital. AP/SA hendaklah memastikan pengguna-pengguna sijil digital juga mahir dalam GPKI.

Perlantikan AP bagi setiap agensi dihadkan kepada dua (2) orang AP sahaja.

Perlantikan Sub Admin bagi setiap agensi dihadkan kepada dua (2) orang sahaja.

 •  Sub Admin Pelaksana (SAP) adalah pentadbir Sistem GPKI yang bertanggungjawap mengenalpasti dan melantik Sub Admin di Kementerian, AP dan pengguna-pengguna di bawah aplikasi ICT Kerajaan yang dipertanggungjawapkan. SAP adalah pemilik Aplikasi ICT Kerajaan yang berintegrasi dengan Sistem GPKI.

 

 • Sub Admin (SA) adalah pentadbir GPKI yang dilantik di bahagian Kementerian untuk menyelia AP dan pengguna-pengguna di bawah Kementeriannya bagi Aplikasi ICT Kerajaan yang dipertanggung jawapkan. Aplikasi ICT Kerajaan tidak  wajib melantik Sub Admin di Kementerian. 

Langkah-langkah untuk pelantikan atau memohon untuk menjadi pentadbir AP atau SA adalah seperti berikut:

 1. Akses Portal GPKI (https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal)
 2. Pergi ke [Perkhidmatan] > [PENGURUSAN PENTADBIR] dan klik [Permohonan Pelantikan]
 3. Masukkan No. MyKad dan pilih [Jenis Pentadbir sama ada AP atau SA atau SAP] dan klik [Seterusnya] untuk ke skrin seterusnya.
 4. Maklumat pemohon akan dipaparkan. Tandakan √ pada [Aplikasi ICT Kerajaan].  Masukkan kod pengesahan keselamatan pada [Pengesahan Keselamatan] dan  klik [Hantar].
 5. Borang permohonan akan dipaparkan. Cetak borang permohonan dan dapatkan tandatangan dari Ketua Jabatan. **Pastikan Pengguna mendapatkan Tandatangan Ketua Jabatan dan cop Agensi sebelum memuat naik borang permohonan pelantikan.
 6. Muat naik borang yang telah ditandatangan pada menu Muat Naik Borang dan klik [Hantar].
 7. Setelah [hantar], permohonan akan diluluskan oleh pentadbir GPKI. 
 8. Emel akan dihantar setelah permohonan diluluskan dan pengguna boleh login ke Sistem GPKI sebagai pentadbir Sistem GPKI.

**Fungsi cetak dan muat naik borang juga disediakan pada portal bagi pengguna yang ingin mencetak semula borang permohonan dan muat naik borang.

Langkah-langkah untuk mencetak dan memuat naik semula borang permohonan pelantikan adalah seperti berikut:

 1. Akses  Portal GPKI (https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal)
 2. Pergi ke Menu [Perkhidmatan] > [PENGURUSAN PENTADBIR] dan klik [Cetak Kembali Borang Permohonan]
 3. Masukkan No. MyKad dan pilih Jenis Pentadbir . Klik Seterusnya untuk ke skrin seterusnya.
 4. Skrin Cetak Kembali Borang Permohonan akan dipaparkan.
 5. Klik [Cetak Kembali Borang Permohonan]

**Pastikan Pengguna mendapatkan Tandatangan Ketua Jabatan dan cop Agensi sebelum memuat naik borang permohonan pelantikan.

Langkah-langkah untuk mengenalpasti AP dan Sub Admin adalah:

 1. Semak profil Agensi dan Kementerian anda.  Kemaskini profil Agensi dan Kementerian anda sekiranya tidak betul.
 2. Salin Agensi yang terdapat pada profil Anda.
 3. Akses Portal GPKI (https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal)
 4. Pergi ke [Perkhidmatan] > [PENGURUSAN PENTADBIR] dan klik [Carian Pentadbir]
 5. Masukkan Agensi pada ruang carian dan tekan [Cari].
 6. Setelah carian dijumpai, senarai Sub Admin dan AP akan dipaparkan. Klik pada nama Sub Admin atau AP, maklumat pentadbir akan dipaparkan.
 1. Admin akan meluluskan permohonan pelantikan pentadbir Sub Admin Pelaksana (SAP).
 2. Sub Admin Pelaksana (SAP) akan meluluskan permohonan pelantikan pentadbir Sub Admin (SA) di bawah aplikasi yang dipertanggungjawapkan.
 3. Sub Admin (SA) akan meluluskan permohonan pelantikan pentadbir AP di bawah aplikasi yang dipertanggungjawapkan dan di bawah Kementeriannya. Sub Admin Pelaksana (SAP)  juga dibenarkan untuk meluluskan permohonan pelantikan pentadbir AP di bawah aplikasi yang dipertanggungjawapkan.
 4. Admin boleh membuat kelulusan semua permohonan pelantikan pentadbir.

Langkah-langkah untuk penamatan peranan pentadbir adalah seperti berikut:

 1. Log masuk sebagai AP/Sub Admin ke Portal Pentadbir
  (https://gpki.mampu.gov.my/gpki_admin).
 2. Pergi ke menu [Pengurusan Pentadbir] dan klik [Senarai Pengguna Pentadbir].
 3. Lakukan carian NoMyKad atau nama pentadbir untuk penamatan peranan.
 4. Klik ikon [Penamatan] untuk menamatkan peranan pentadbir tersebut.
 5. Skrin Penamatan Peranan akan dipaparkan.  Pilih [Sebab Penamatan] . Pilih  [Lain-lain]  sekiranya tiada dalam senarai sebab penamatan dan masukkan catatan sebab penamatan. 
 6. Klik [Simpan] untuk meneruskan penamatan peranan.
 7. Mesej [Berjaya] akan dipaparkan. Status akaun pentadbir akan bertukar menjadi Tidak Aktif.

Kelayakan untuk menjadi AP Sistem GPKI:

 1. Pengguna yang benar-benar berminat dan faham keseluruhan Sistem GPKI.
 2. Pentadbir mestilah pernah menghadiri sesi latihan atau event yang dijalankan oleh pasukan projek GPKI.

Langkah-langkah untuk melakukan penukaran peranan pentadbir

 1. Log masuk sebagai AP/Sub Admin ke Portal Pentadbir
  (https://gpki.mampu.gov.my/gpki_admin)
 2. Klik pada [Pengurusan Pentadbir] dan klik [Senarai Pengguna Pentadbir]. Skrin Pengguna Pentadbir akan dipaparkan.
 3. Lakukan carian NoMyKad atau nama pentadbir untuk penamatan peranan.
 4. Klik ikon  [Kemaskini] untuk menukar peranan pentadbir.
 5. Pilih [Peranan] yang akan ditukarkan. Contoh pilih Sub Admin dan klik [Simpan].

Sekiranya pentadbir AP bertukar ke Agensi Lain, Sub Admin, Admin atau AP Agensi lama hendaklah membuat penamatan peranan pentadbir tersebut. AP akan menjadi pengguna biasa dan bukan lagi pentadbir Sistem GPKI.

Sekiranya AP tersebut perlu dilantik sebagai AP di Agensi yang baharu,  proses pelantikan AP hendaklah dilakukan iaitu 

 1. Membuat permohonan pelantikan pentadbir
 2. Perlu mendapatkan pengesahan dan cop dari Agensi baharu
 3. Sub Admin di Kementerian, perlu membuat kelulusan 

Sekiranya mendapat ralat 105 semasa login Sistem GPKI: 

1. Uninstall Mampu GPKI Agent 1.1 atau SCAN Agent 1.0 (jika ada)

a) Sila delete folder C://Program Files(x86)/MAMPU GPKI AGENT 1.1 (jika ada)

b) Sila delete folder C://Program Files(x86)/SCAN GPKI AGENT (jika ada)

2. Muat turun dan install MAMPU GPKI Agent 2.0 Release 1.1.0.0

a) Muat turun MAMPU GPKI AGENT 2.0 Release 1.1.0.0 dan install

b) Semak MAMPU GPKI AGENT 2.0 --> Utiliti --> Versi Agen. Pastikan maklumat yang di paparkan adalah MAMPU GPKI AGENT 2.0 (build 1.0.0)

c)Sila tutup (exit) dan pastikan tiada MAMPU GPKI AGENT yang aktif (running)

3.Install Patch 

a) Akses GPKI Portal--> Menu Muat Turun --> Muat turun Patch IE

b) Klik 2x pada Patch IE

c) Aktifkan (run) MAMPU GPKI AGENT 2.0 dan sila cuba login pentadbir Sistem GPKI  2.0  

Sekiranya mendapat 'Ralat PB-205: Kriteria Pengaktifan token tidak sah' bermakna anda telah melakukan pelaksanaan pengaktifan dan tidak perlu lagi membuat pengaktifan.

Sekiranya anda mendapat paparan 'Ralat PB-303: Token Tidak Didaftarkan Bagi Pengguna' , bermakna maklumat HID (Hardware Id) token anda dan SOPIN anda tiada dalam pangkalan data kami.

Anda dikehendaki mendapatkan HID Anda dengan mengikut langkah-langkah berikut iaitu:

1- Masukkan token anda di usb komputer anda

2- Akses MAMPU GPKI Agent 2.0--> Menu Pengurusan Token--> Permohonan SOPIN---> Masukkan Id--> Tekan hantar

3- No Siri Token akan dipaparkan. Salin No Siri Token anda

4- Emel kepada support@aug-tech.com 

Sekiranya anda mengalami masalah 'Tidak boleh login Sistem eSPKB' selepas menggunakan MAMPU GPKI Agent 2.0, ikuti prosidur berikut:

1- Membuat semakan maklumat permohonan pembaharuan sijil digital anda semakan status permohonan dan semak sijil digital anda

2- Sekiranya sijil digital anda masih belum dijana, anda hendaklah membuat pengaktifan token.

   Akses MAMPU GPKI Agent 2.0-->Menu Pengurusan Token --> Pengaktifan Token

3- Sekiranya sijil digital anda masih belum dijana, anda hendaklah menghubungi support@aug-tech.com untuk bantuan teknikal.

Sekiranya anda mengalami masalah 'Tidak boleh peraku 1 dan peraku 2 dari Sistem eSPKB' ikuti langkah berikut:

1. Uninstall Mampu GPKI Agent 1.1 atau SCAN Agent 1.0 (jika ada)

a) Sila delete folder C://Program Files(x86)/MAMPU GPKI AGENT 1.1 (jika ada)

b) Sila delete folder C://Program Files(x86)/SCAN GPKI AGENT (jika ada)

2. Muat turun dan install MAMPU GPKI Agent 2.0 Release 1.1.0.0

a) Muat turun MAMPU GPKI AGENT 2.0 Release 1.1.0.0 dan install

b) Semak MAMPU GPKI AGENT 2.0 --> Utiliti --> Versi Agen. Pastikan maklumat yang di paparkan adalah MAMPU GPKI AGENT 2.0 (build 1.0.0)

c)Sila tutup (exit) dan pastikan tiada MAMPU GPKI AGENT yang aktif (running)

3.Install Patch

a) Akses GPKI Portal--> Menu Muat Turun --> Muat turun Patch IE

b) Klik 2x pada Patch IE

c) Aktifkan (run) MAMPU GPKI AGENT 2.0 dan sila cuba login pentadbir Sistem GPKI  2.0 atau melakukan peraku bagi sistem espkb

Sekiranya anda mendapat paparan 'Ralat 111: Penyambungan ke GPKI servis telah tamat tempoh' semasa melakukan pengaktifan token, Ralat 111 ini menandakan rangkaian network mengalami masalah sama ada dirangkaian ke pelayan Sistem GPKI atau rangkaian di tempat anda. Anda boleh mencuba lagi setelah rangkaian pulih.

Ralat ini juga disebabkan oleh maklumat token tidak dikemaskini di dalam Portal GPKI.

Langkah-langkah untuk mendapatkan HID Token & No. Siri Token:

 

HID Token:

1. Run MAMPU GPKI Agent 2.0

2. Klik Utama

3. Semak maklumat HID Token

 

No. Siri Token:

1. Semak maklumat no. siri token di belakang token (di bawah barcode)

 

Sila kemukakan maklumat berikut kepada Meja Bantuan GPKI untuk tujuan pengemaskinian maklumat token:

1.No. Kad Pengenalan Pengguna

2.  Nama Pengguna

3. HID Token

4. No. Siri Token 

 

 

 

Sekiranya anda mendapat paparan 'Ralat 150: Tindak balas servis yang kurang baik' semasa melakukan pengaktifan token. Ralat 150 bermakna tindak balas dari pelayan Sistem GPKI mengalami masalah. Antara masalah yang dihadapi kemungkinan pelayan lambat atau rangkaian ke Sistem CA sangat lambat atau menghadapi masalah.

Sekiranya mendapat 'Ralat 5016: Key yang dicari tidak dijumpai' bermakna semasa pelaksanaan pengaktifan token didapati Keypair RSA tidak sepadan dengan sijil digital yang dijana di server. Langkah yang perlu dilakukan adalah:

1- Membuat pengaktifan semula 

2- Sekiranya masih gagal, anda hendaklah menghubungi support@aug-tech.com untuk bantuan teknikal.