MAKLUMAN SEMASA

Makluman: Kerja-Kerja Peningkatan Sistem GPKIUntuk makluman, kerja-kerja peningkatan sistem sedang dijalankan ketika ini dan pengguna berkemungkinan mengalami gangguan capaian ke atas Portal dan Sistem GPKI.

Kaji Selidik Kepuasan Pengguna bagi Portal GPKI melalui GOS e-Rating 2019


Sila klik untuk Penilaian GOS e-Rating  

Ini merupakan projek rintis kajian kepuasan pengguna bagi perkhidmatan kerajaan dalam talian untuk tahun 2019.  Objektif kaji selidik ini adalah untuk mengukur tahap kepuasan pengguna bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan dalam talian dengan lebih berkesan.

BERITA TERKINI

1 Bengkel UAT 2020

Pengujian GPKI 3.0 bersama Pasukan MAMPU

2 Latihan Pengguna GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 18 Julai 2019 Lokasi: Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

3 Seminar Pengurusan Perubahan Perkhidmatan GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 17 Julai 2019 Lokasi: Hotel Hilton, Kota Kinabalu, Sabah.

MAKLUM BALAS PENGGUNA