BERITA TERKINI

1 Bengkel Agen Perubahan Perkhidmatan GPKI Tahun 2019

Tarikh: 20 Ogos 2019
Lokasi: Pulse Grande Hotel, Putrajaya.

2 Latihan Pengguna GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 18 Julai 2019
Lokasi: Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

3 Seminar Pengurusan Perubahan Perkhidmatan GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 17 Julai 2019
Lokasi: Hotel Hilton, Kota Kinabalu, Sabah.

MAKLUM BALAS PENGGUNA